Teams


Ondersteuning voor medewerkers (individueel en teams): wanneer?

Werkwijze:
- Gesprekken en probleemanalyse waarmee de vraagstelling duidelijk gekregen wordt.
   Op basis hiervan, concrete doelen en oplossingen aanreiken waarbij praktische en
   creatieve oefeningen centraal staan.
- Workshop Inspiratie

De aanpak levert praktische handvatten op voor medewerkers in een veranderende omgeving.
De medewerkers worden begeleid en gestimuleerd om zich te verbinden met de doelen van de organisatie
en zich binnen de organisatie te ontplooien, uitgaande van hun eigen waarden en drijfveren.

Als u interesse heeft neem dan contact op voor vragen of een vrijblijvend advies.