Managers


Ondersteuning voor managers: wanneer?
Werkwijze:
- Gesprekken en probleemanalyse waarmee de vraagstelling duidelijk gekregen wordt.
   Op basis hiervan, concrete doelen en oplossingen aanreiken waarbij praktische en
   creatieve oefeningen centraal staan.
- Workshop Inspiratie

De aanpak levert een resultaatgericht plan en advies op voor de manager in een veranderende omgeving.
De manager wordt intensief begeleid om de noodzakelijke veranderingen door te voeren waarbij de medewerkers zeer betrokken blijven en zich kunnen binden aan de nieuwe organisatie.

Binnen de overheid en in de particuliere sector zijn succesvolle en blijvende resultaten gehaald
op het gebied van:
Als u interesse heeft neem dan contact op voor vragen of een vrijblijvend advies.